Sezioni - Podcast

Is cantoris
Audio

Is cantoris

de Aquilino Cannas. (A mia moglie) Cantoris de Biddanoa de Santu Cristu e de Sant’Uanni estremaus e dignus cantoris de Cida Santa a campanas ammutaras bistius de penitenzia e gutturus inchietus apparaus e obertus arrubius de izzerrius contra a is traitoris cantoris de pena e de doloris avattu a su Crucifissu po is antigas arrugas de Biddanoa in mesu a su bonu antigu populu de Biddanoa a fentanas de cinixalis mantas amuradas e nenniri in is antigas domus de Biddanoa nenniri de scuriu marriu nenniri de affinu po is antigas cresias de is cantoris maistus ferreris e fusteris de primori maistus cantoris de is Misteris e de Resurrezioni candu a s’Incontru in totunu a su noeddu arrepiccu de is...

Leggi