Sezioni - Musa Galluresa

Campani

de Giulio Cossu. Musiga di lu poaru, campani chi almunizzani un tempu sculuritu di sempri. ‘Eti a sunà pal me la turrata di cheddhi chi biulani palduti o l’ansia d’un paesi chi tendi a un celu nou. E sutt’a teuli chi l’anni cunsumani cun tarruli custanti e senza scampu, ‘eti a sciultà alti ‘iti da abbracci d’illusioni di sposi appassiunati. L’ea di li funtani spicchjà de’ illu bolu l’unda di dugna toccu. E steddhj ‘ani a ghjucà in stritti acciuttulati o in lettu di riu tra pezzi d’un passatu chi si presenta nou. Lu passu di la molti è cuatu illu toccu chi pendi sutt’a l’abbagliu di dugna soli o a notti o in fumaccia nimmica come un misteru chi a sonu vostru si ‘o ispaglì, o campani...

Leggi